BRIMA
Telefoon: +32 489 220520
E-mail: info@brima.be

Elo - minimalistisch branding concept.

8 juli 2020
Dominic Toreto

Maar ik moet u uitleggen hoe dit hele verkeerde idee om genot te veroordelen en pijn te prijzen is ontstaan, en ik zal u een volledige uiteenzetting geven van het systeem, en de feitelijke leringen uiteenzetten van de grote ontdekker van de waarheid, de meester-bouwer van het menselijk geluk. Niemand verwerpt, verafschuwt of vermijdt het genot zelf, omdat het genot is, maar omdat degenen die niet weten hoe ze het genot rationeel moeten nastreven, op uiterst pijnlijke gevolgen stuiten. Evenmin is er iemand die pijn van zichzelf liefheeft of nastreeft of wenst te verkrijgen, omdat het pijn is, maar omdat zich af en toe omstandigheden voordoen waarin zwoegen en pijn hem een groot genoegen kunnen verschaffen. Om een triviaal voorbeeld te nemen: wie van ons doet ooit zware lichamelijke oefeningen, behalve om er enig voordeel uit te halen? Maar wie heeft het recht iemand te verwijten dat hij kiest voor een plezier dat geen vervelende gevolgen heeft, of iemand die een pijn vermijdt die geen plezier oplevert?