BRIMA
Telefoon: +32 489 220520
E-mail: info@brima.be

Examens en Diploma's

  • Home
  • Examens en Diploma's

Examens en Diploma's

Examens

1. Algemene informatie

Elk jaar organiseert de school 3 examens : in december, in februari/maart (afhankelijk van de carnavalsvakantie) en in juni.

Examens in december en juni zijn voor alle cursussen en niveaus.

Examens in februari/maart zijn voor iedereen behalve voor zangers en voor alle instrumenten niveau beginners en 4-5 superieur.

Helemaal geen examens voor volwassenen op alle instrumenten.

Opschrift voor de deelname direct door de leraar.

Volgorde van doorgang per instrument, per niveau en in alfabetische volgorde

De examens zijn gesloten voor het publiek, uitsluitend in aanwezigheid van de jury.

2. Programma

  • 1 verplicht stuk plus 1-2 vrije keuzes (uit de vooraf vastgestelde lijst)
  • Alle stukken die je nodig hebt om uit het hoofd te spelen

3. Criteria voor het slagen voor het examen

  • Om voor het examen te slagen, moet men een minimumscore van 10/20 behalen.
  • Om naar het volgende niveau over te gaan, moet men voor minstens twee examens slagen en voor elk examen minstens 10/20 behalen.

4. Extra info

In geval van afwezigheid bij de examens door ziekte of andere geldige redenen (dienstreizen van ouders, familiale problemen, enz.), gelieve altijd een bewijsstuk naar het secretariaat te sturen. In dit geval is het mogelijk om het examen op schriftelijk verzoek af te leggen met een andere groep, op een andere dag volgens het rooster van de school.

Zonder geldige reden voor afwezigheid op de dag van het examen kunnen studenten niet worden toegelaten tot het examen, hun diploma of certificaat niet krijgen of niet deelnemen aan het concert.

Examens solfège
(muziektheorie)

Elk jaar organiseert de school 2 examens, één in december en één in juni. De examens worden op dezelfde dag georganiseerd als de examens voor instrumenten.

Verplicht programma voor examens

Verplichte programma's voor examens:

Diploma's en Certificaten

Diploma's en Certificaten

Om aan het eind van het jaar een diploma, certificaat of aanwezigheidsverklaring te krijgen, moet de student aan bepaalde eisen voldoen.

Om een Diploma te behalen moet de student deelnemen:

 - Voor beginners van alle instrumenten of zangers van alle niveaus: in 2 examens en 2 concerten tijdens het schooljaar

- Voor andere studenten: in 3 examens en 2 concerten tijdens het schooljaar

Om een Certificaat te behalen moet de student deelnemen aan 3 examens en 1 concert OF aan 2 examens en 2 concerten.

Om een attest van aanwezigheid te verkrijgen: als de leerling deelneemt aan minder examens en concerten dan gepland om het attest te verkrijgen, of als de leerling helemaal niet heeft geoefend in de examens en concerten, kunnen de ouders een attest van aanwezigheid van de cursussen ontvangen.