BRIMA
Telefoon: +32 489 220520
E-mail: info@brima.be

Regels en voorschriften

In het Frans (pdf)

In het Engels (pdf)

Video's en opnames

De school behoudt zich het recht voor om, zonder betaling van kosten, opnamen te maken en te verspreiden voor media- en andere doeleinden, waaronder internet, en om alle fasen van de schoolactiviteiten op televisie uit te zenden, op te nemen, te filmen, te fotograferen of live te streamen.